produksjonsutstyr

Produksjonsutstyr kjøtt 

Produksjonsutstyr kjøtt 

Produksjonsutstyr kjøtt 

Kjøtt er en viktig del av norsk kosthold og kaliteten på kjøttet vårt er viktig. Kjøtt er ikke det som er aller mest bærekraftig å produsere, så det blir ekstra viktig at alle deler av produksjoner er optimert, sånn at man får utnyttet alt. Hvis man skal tenke bærekraftig er nemlig en av de aller viktigste tingene at man ikke har noe som ikke blir brukt. Derfor blir produksjonsutstyret en veldig viktig del av prosessen. Volf leverer masse forskjellige utstyr til produksjon av kjøtt.

Transportører og rullebaner er et viktig verktøy i produksjonen