FDV dokumentasjon

Hold styr på din FDV-dokumentasjon med elektroniske ressurser

Hold styr på din FDV-dokumentasjon med elektroniske ressurser

FDV-dokumentasjon, som står for forvaltning, drift og vedlikehold, er en viktig dokumentasjonsprosess som er relevant for alle typer bygg og eiendommer. FDV-dokumentasjon inneholder informasjon om bygningens konstruksjon, installasjoner og tekniske systemer, samt vedlikeholdshistorikk og nødvendige vedlikeholdsintervaller.

Trygge og funksjonelle bygg

Formålet med FDV-dokumentasjon er å sikre at bygningene og eiendommene er trygge og funksjonelle, og at de kan driftes og vedlikeholdes på en effektiv måte. FDV-dokumentasjonen er også en viktig del av bygningens livssyklus, og kan være avgjørende for å ivareta verdiene til eiendommen over tid.

FDV-dokumentasjonen består av en rekke dokumenter og tegninger som beskriver bygningens oppbygning og tekniske installasjoner. Dette kan omfatte alt fra plantegninger, elektriske skjemaer og ventilasjonsdiagrammer til datablader for teknisk utstyr og spesifikasjoner for materiale og komponenter.

FDV-dokumentasjonen er ofte påkrevd av myndigheter og andre interessenter, og det er også en viktig ressurs for eiendomsforvaltere, driftsledere og andre som er ansvarlige for å drifte og vedlikeholde bygningene og eiendommene.

FDV dokumentasjon

Pålitelig og oppdatert

En komplett FDV-dokumentasjon kan også være nyttig ved utleie eller salg av eiendommen, da den kan gi potensielle kjøpere eller leietakere en oversikt over bygningens tekniske tilstand og vedlikeholdsbehov.

For å sikre at FDV-dokumentasjonen er oppdatert og pålitelig, er det viktig å ha en strukturert dokumentasjonsprosess og et system for å lagre og oppdatere dokumentasjonen. Dette kan være alt fra å utpeke en ansvarlig for dokumentasjonsprosessen til å bruke digitale verktøy for å lagre og dele dokumentasjonen. Dette er helt klart den letteste og beste måten å gjøre det på. 

I sum er FDV-dokumentasjon en viktig del av bygningens livssyklus, og kan bidra til å sikre at bygningene og eiendommene er trygge, funksjonelle og verdifulle over tid. En godt strukturert og oppdatert FDV-dokumentasjon kan også være nyttig for å sikre en effektiv drift og vedlikehold av eiendommen, og kan være en verdifull ressurs ved utleie eller salg av eiendommen.