Asfalt

Bil kjører på asfalt

Bil kjører på asfalt

Alternativer til asfalt

Asfalt har vært en integrert del av bylivet i lang tid. Faktisk har det blitt så integrert at vi ikke er for sikre på om vi kan forestille oss livet uten det. Men tingene er at asfalt også bærer noen ulemper. Den viktigste ulempen med asfalt ville være det faktum at hovedkomponenten, bitumen, er avledet fra råolje, noe som gjør den til en begrenset ressurs i tillegg til å være skadelig for miljøet. Uansett er det først og fremst viktig å påpeke at asfalt fra https://nordasfalt.no/ og andre fortsatt er viktigst. 

De fleste mennesker er ikke klar over at forskere i mange land har prøvd å finne alternativer til asfalt fordi de erkjenner at så nyttig som asfalt er, det ikke er bærekraftig. En veldig interessant løsning noen har foreslått er å erstatte asfaltoverflaten med sekskantede solcellepaneler. Den viktigste begrunnelsen bak forslaget er at disse solcellepanelene også kan gi strøm ikke bare for veibruk, men også for nettet.

Sparing og miljøvennlige løsninger året rundt

Forslaget innebærer å sette solcellepaneler som er i form av sekskanter på veibanen og å sette inn halve enheter på sidene. Solcellepanelene vil da kunne generere minst nok strøm til ikke bare å tømme gatelysene, men også varme seg om vinteren og forbli isfrie hele året. Dette vil også spare mye penger på snøryddingstjenester.

På toppen av det anslår eksperter at det vil være mer enn nok kraft som blir generert etter lokal bruk til å bli sippet inn i strømnettet, noe som vil redusere kravene til kraftproduksjon til kraftverk som stort sett kjører på kull eller annet fossilt brensel. Dette vil utvilsomt resultere i å redusere tonn utslipp av karbondioksid, som vil bidra langt i å hjelpe miljøet. Det er utallige andre forslag i arbeidene, men dette var det mest iøynefallende der ute.